SATIN AL

Takviye Edici Gıdalar

& vitaminler

Organic Mascara İyi Üretim Teknikleri Standardizasyon Doğal bitkisel/besinsel destek; insan sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğu için son derece dikkatli davranılması gereken bir uzmanlık alanıdır. Bu konu ile ilgili olarak önemle üzerinde durulması gereken temel bir konu, kullanılan bitkisel ürünlerin kalite ve standardizasyonudur. Devamını oku...

Organic Mascara Fitoterapi Tıbbi bitkisel ürünlerin hekim ve eczacının denetimi altında ve bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri doğrultusunda çeşitli hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Dünya'da 600 bin bitki türü olduğu tahmin edilmektedir. Devamını oku... Phtotherapy

Organic Mascara Çift Kademeli Organik/inorganik Ekstraksiyon Theraphyto markalı ürünlerimiz Çift Kademeli Organik/İnorganik Subkritik CO2 Ekstraksiyon Teknikleri kullanılarak üretilmiştir. Maksimum biyoyararlanım sağlamak adına hammaddenin türüne bağlı olarak, modern yöntemler kullanılarak etkili ,kaliteli çevreye duyarlı üretim yapılmaktadır. Devamını oku...

Organic Mascara Ar-ge & üniversite İş Birliği Theraphyto marka ürünlerimiz, her zaman bilimsel veriler doğrultusunda en iyi sonuca ulaşmak adına, üniversitelerin farmakognozi ve farmakoloji bölümleri ile Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Farmakope'ye uygun etkili ürünler geliştirmek adına ortak çalışmalar yürütülmektedir.