Genel

Fitoterapi (Phytotherapy)

Fitoterapi Nedir ?

Tıbbi bitkisel ürünlerin hekim ve eczacının denetimi altında ve bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri doğrultusunda çeşitli hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Dünyada 600 bin bitki türü olduğu tahmin edilmektedir.

Bu bitkilerden sadece % 15’i ilaç bilimi yönünden araştırılabilmiştir. Şu an tıbbi amaçlı kullanılan bitki türlerinin sayısı 20 binden fazladır. Bu bitkilerden 4 bini yoğun olarak kullanılmaktadır.

İlaç Nedir ?

Hastalıkların tedavisi, önlenmesi, teşhisi ve diğer bazı tıbbi amaçlar için kullanılan etkili kimyasal madde (doğal, sentetik, yarısentetik) veya ona eşdeğer olan, bitkisel veya hayvansal kaynaklı standart miktarda etkili madde içeren karışımdır (ekstre, tentür).

Farmakognozi Nedir ?

Latince: Pharmacon (drog, ecza, zehir) ve gnosis (bilim) kelimelerinden türetilmiştir. Doğal kaynaklı ilaç hammaddelerinin (drog) tanınması, hazırlanması, korunması, saklanması, kimyasal bileşimi ve kullanılışı ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bitkisel İlaç Nedir ? (Phytomedicine)

''Hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacı ile hazırlanmış, bitkileri olduğu gibi veya karışımları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş, tıbbi ürünler veya ilaçlardır.'' (WHO)

Sonuç olarak;

Belirli bir farmasötik formda, dozajda ve ambalajda sunulan belirli bir endikasyona sahip farmakopelerde bulunan standardize ekstreleri ve/veya bitkisel drogları içeren ürünlerdir.

Orta ve zayıf etkili bitkiler içerdikleri maddelerin sinerjik etkileri sonucu etkilerini gösterirler. Bazen bu bitki ekstrelerinden tek maddeye inildiğinde etki kaybolmaktadır. Yani bazı bitkilerin ekstre olarak etkileri daha şiddetlidir.

Bir bitkinin ilaç olabilmesi için onun vücuda verilebilecek şekle getirilmesi ve dozunun ayarlanması gereklidir. Günümüzde bitkisel ilaçlar, modern tedavinin içerisinde yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Dünya nüfusunun % 80’i bitkisel ürünlerle tedaviyi tercih etmektedir. Vücut fonksiyonları üzerinde koruyucu veya tedavi amacıyla kullanılan tüm ürünler ilaçtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir